Dokumenty do pobrania

W tej zakładce udostępniamy różne dokumenty do pobrania, które mogą okazać się przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Znajdą tu Państwo między innymi wzory umów, formularze podatkowe, a także poradniki i instrukcje dotyczące rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów. Pamiętajcie, że zawsze służymy pomocą i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z rachunkowością i podatkami.

 

Dokumenty firmowe


 

 • Treść Pełnomocnictwo - PEL 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Pełnomocnictwo - UPL 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Składanie sprawozdania KAS_Fundacja 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Uchwała - Podział zysku 
  Ikona PDF  Ikona WORD

 

 • Uchwała - Pokrycie strat 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Uchwała w sprawie odwołania prezesa 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
  Ikona PDF  Ikona WORD

 

Dokumenty dotyczące pracy i spraw kadrowych


 

 • Treść Aneks umowa o pracę - zmiana wynagrodzenia 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Dyspozycja przelewu  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Informacja - warunki zatrudnienia  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Informacja - ZFSS 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Klauzula informacyjna RODO  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Kwestionariusz osobowy pracownika 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Obwieszczenie ws. KZiS Dz U 2018 poz 227 - klasyfikacja zawodów 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Obwieszczenie - równe traktowanie  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Oświadczenie cudzoziemca dotyczące rezygnacji podatkowej  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Oświadczenie na cele podatkowe zleceniobiorcy 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Oświadczenie pracownika - koszty uzyskania przychodów 
  Ikona PDF  Ikona WORD

 

 • Oświadczenie pracownika - tajemnica zawodowa 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Oświadczenie pracownika w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • PIT-2 wzór od 01.01.2023 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Pokwitowanie odbioru gotówki 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Skierowanie na badania lekarskie 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Świadectwo pracy  
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Tajemnica zawodowa 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od UCP 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Wniosek urlopowy 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Zakładki do akt osobowych 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Zgłoszenie członków rodziny 
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych 
  Ikona PDF  Ikona WORD

 

Dokumenty dotyczące finansów i księgowości


 

 • Umowa użyczenia
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Ewidencja pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Wzór raportu kasowego
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Protokół zniszczenia towaru
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Nota korygująca
  Ikona PDF  Ikona WORD
 • Wzór spisu z natury
  Ikona PDF  Ikona WORD